POEJ - Cruz Vermella

Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

POEJ

Grazas á financiación do  Programa Operativo de Emprego Xuvenil do Fondo Social Europeo para Xoves de Garantía Xuvenil desenvolvemos en Galicia os seguintes proxectos:

  • Pulsa Emprego: activación, orientación e acompañamento á inserción para xóvenes de Garantía Xuvenil: ten como obxectivo específico activar e favorecer a participación na formación e no mercado de traballo de estos xóvenes.
  • Formación para o emprego con xóvenes de Garantía Xuvenil: Reforza en xóvenes que nin estudian nin traballan as competencias transversais e técnico-profesionais, como elementos chave para mellorar a súa empregabilidade.
  • Aprender Traballando para xóvenes de Garantía Xuvenil: Proporciona ás persoas xóvenes con alta motivación para a formación e obxectivos profesionais definidos unha dotación competencial completa para o desempeño dunha profesión, favorecendo a súa incorporación directa ao mercado de traballo.
  • Escola de Segundas Oportunidades para xóvenes de Garantía Xuvenil: O seu obxectivo céntrase en acadar que xóvenes que abandonaron de xeito prematuro o sistema educativo ou non finalizaron a ESO melloren os seus niveles de empregabilidade retornando á formación regulada e/ou coñecemento básico dun oficio.