Servizos preventivos - Cruz Vermella

Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

Servizos preventivos

 

A seguridade, garantida

Os Servizos preventivos son as actuacións de organización e atención sociosanitaria que realiza Cruz Vermella atendendo a unha planificación previa para a cobertura dun acto ou evento no que existen riscos previsibles debido á grande cantidade de xente ou a outras caracterísitcas especiais. Por exemplo: competicións deportivas, concertos, festas, eventos sociáis, regatas, campionatos...

Dende Cruz Vermella nos encargamos tanto de definir unha estratexia integral sanitaria para cubrir eventuais emerxencias colectivas como as necesidades de asistencia sanitaria individual, sexa no medio terrestre ou acuático

Proceso

 1. Estudio específico previo ó evento. Cruz Vermella analiza o número de personas que se van a concentrar no evento e o seu posible comportamento, o motivo da concentración e o lugar onde se celebra e mantén reunions previas cos organizadores e outros responsables.
 2. Valoración de posibles riscos.En función dos datos analizados, Cruz Vermella establece o nivel de risco previsible e  planifica o dispositivo adaptándoo á realidade.
 3. Planificación de recursos necesarios.Cruz Vermella está preparada para poñer en marcha tanto un macrodispositivo como un dispositivo de risco menor, asignando os recursos humanos e  materiais necesarios en cada caso.
 4. Intervención de profesionais.Os profesionais que cubren los actos teñen una ampla experiencia en emerxencias tanto marítimas como terrestres.
 5. Rexistro de datos.Tralo acto, faise unha análise do acontecido, das persoas atendidas e da causa das incidencias xurdidas.
 6. Evaluación da calidade do servizo. Despois da recollida de datos,valorase a  eficacia do dispositivo e a rapidez na atención e resolución dos incidentes co obxectivo de mellorar o servizo en cadaun dos actos nos que Cruz Vermella participa.

As nosas sinais de identidade

 • Ampla experiencia traballando para previr os riscos
 • Actitude proactiva. Apostamos pola prevención para evitar cando é posible a intervención.
 • Alta cualificación. Contamos con profesionais cunha alta cualificación e experiencia en emerxencias tanto marítimas como terrestres.
 • Cadena asistencial. Cruz Vermella cumple co obxetivo de activar a cadena asistencial de xeito era rápida y coordinada.
 • Tempo de Resposta. Garantizamos unha resposta en menos de 4 minutos tanto en medio acuático como terrestre.
 • Actuación de xeito coordinada con outras entidades, xa que está integrada no sistema público de saúde e emerxencias e na rede de salvamento marítimo.
 • Recursos humans e materiais. En caso necesario, os recursos materiais e humans dos que dispón Cruz Vermella Española en todo o  territorio poderían ser desplegados e puestos a disposición do evento.
 • Boas prácticas ambientais. Aplicamos principios de boas prácticas ambientais.