Centro de día de Pontevedra - Cruz Vermella

Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

Centro de día de Pontevedra

Cruz Vermella, 26 | Pontevedra, Pontevedra

986852019

pontevedra@cruzroja.es

http://www.cruzvermella.org

@@cruzvermella

http://www.facebook.com/cruzrojapontevedra

Luns a venres de 08:00 a 20:00 horas.

O centro de día é un espacio dinámico e de convivencia para as persoas maiores con necesidades de estimulación.

O obxectivo é o mantemento da súa autonomía persoal (tanto física como cognitiva), tratando de evitar o illamento social.

programación de actividades é moi variada e inclue: obradoiros de manualidades, clube de cine, obradoiros de cociña, estimulación cognitiva, rehabilitación física, faladoiros, dinámicas de grupo, festas, celebracións...

Preténdese que los maiores pasen unhas horas agradables e en compaña doutras persoas e fagan tarefas ocupacionaies recibindo atención terapéutica que preveña ou enlenteza o empeoramento da sua situación física e psíquica.

Os horarios do centro son flexibles (xornada completa / media xornada con ou sen comida) e tamén contamos con transporte adaptado para o traslado dos maiores do centro ao seu domicilio.