Centro de Coordinación de Galicia - Cruz Vermella

Cruz Vermella

Web oficial da Cruz Vermella Española en Galicia

Centro de Coordinación de Galicia

Cruz Roja Española, 1 | A Coruña, A Coruña

981 221 000

galicia@cruzroja.es

http://www.cruzvermella.org

@cruzvermella

www.facebook.com/cruzvermella.org

0-24 h.

24 horas o día, os 365 días do ano cerca de las personas.

O Centro de Coordinación é un espazo multidisciplinar de atención destinado á correcta xestión das demandas de asistencia en emerxencias.

Funciona as 24 horas do día e os 365 días do ano coordinando os recursos asistenciais nos programas de Transporte Sanitario, Salvamento Marítimo, Teleasistencia, Xeolocalización, dando soporte a tódolos proxectos de Cruz Vermella e recollendo as demandas da poboación.

Está en conexión permanente co sistema de atención de Cruz Vermella Española, tanto para as cuestións de emerxencia como para a atención a poboación a través do 902 222 292. Está tamén en permanente coordinación coas centrales de atención do 112-Emerxencias, 061-Urxencias Sanitarias, Policía Nacional, Garda Civil e o control de Salvamento Marítimo.

O Centro de Coordinación dispón dos medios humanos, profesionáis e voluntarios, formados na capacidade de adoptar decisións para axuda inmediata, e dos medios técnicos de última xeración para facilitala adopción e transmisión das mesmas dunha maneira planificada, homoxénea, áxil e coherente cos principios fundamentais da Cruz Vermella.